Rozmiar czcionki:
CO TO JEST TERMOWIZJA?
  1. Pomiary termowizyjne polegają na rejestracji i pomiarze natężenia promieniowania podczerwonego, które jest emitowane przez wszystkie ciała o temperaturze wyższej od temperatury 0 k (- 273,15 °c).
  2. Powierzchnie ciał stałych emitują elektromagnetyczne promieniowanie cieplne o widmie ciągłym. promieniowanie podczerwone to zakres fali ? = 7 – 1000 µm
  3. Promieniowanie cieplne powierzchni obiektu jest przetwarzane przez system detekcji promieniowania podczerwonego na obraz cieplny – przedstawiający względne natężenie promieniowania cieplnego różnych części tej powierzchni.
  4. Obraz cieplny – obraz wytwarzany przez system detekcji promieniowania podczerwonego przedstawiający rozkład pozornej temperatury promieniowania powierzchni.
  5. Termogram – zapisany obraz cieplny.

 

ZASTOSOWANIE TERMOWIZJI W BUDOWNICTWIE

Termowizja jest obecnie uważana za najbardziej atrakcyjną i skuteczną metodę badań w takich dziedzinach jak budownictwo, energetyka, badanie środowiska, militaria i inne.

W budownictwie zastosowanie pomiarów kamerą termowizyjną pozwala zbadać i ocenić wiele zjawisk oraz wad budowlanych:

1.Można ocenić stan izolacji cieplnej budynków i mieszkań a w szczególności wykryć ponadnormatywne miejsca utraty ciepła

2. Można sprawdzić poprawność wykonania prac budowlanych a w szczególności ocieplenie budynku ,ocieplenie poddasza , montaż okien i drzwi, występowanie mostków termicznych, miejsc zagrożonych erozją /woda, inflirtacja powietrza niekontrolowana/

3. Lokalizacja zawilgocenia w ścianach, stropach ,podłodze zanim pojawi się grzyb. Kamera wychwytuje to co jest niewidoczne dla ludzkiego oka albo np. zamalowane farbą.

4. Można ocenić nie tylko jakość osadzenia drzwi i okien ale także ocenić jakość zamontowanych okien w murze-w szczególności ponadnormatywne mostki termiczne na styku szyb z ramą okienną. Można także wykryć czy ulotnił się gaz argon w pakietach szybowych.

5. Ocena poprawności wykonania połączeń w budynkach/ np. połączenia stropów ze ścianą, montaż płyt balkonowych, tarasy/ gdzie są największe potencjalne straty energii/

6. Wykrywanie nieszczelności przewodów kominowych

7. Lokalizacja niesprawności ogrzewania podłogowego oraz lokalizacja strat ciepła w instalacjach grzewczych /np. braki w izolacjach przewodów/

8. Ocena poprawności pracy kolektorów słonecznych

9. Wykrywanie pęknięć rur i nieszczelności instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz lokalizacja przebiegu instalacji

10. Badanie sprawności wentylacji grawitacyjnej/w połączeniu z urządzeniami pomiarowymi/

11. Wykrywanie zbrojeń w betonie po uprzednim indukcyjnym nagrzaniu

12. Lokalizacja zagrożeń w instalacji elektrycznej/przegrzanie złączeń i linii/ oraz transformatorów, stacji rozdzielczych

13. Wykrywanie stanów przed awaryjnych maszyn i urządzeń

14. Szacunkowe wyliczanie rzeczywistego wsp.przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych

15. Szacunkowe wyliczanie przy wspomaganiu specjalistycznymi programami komputerowymi strat energii w przeliczeniu na wartość w zł wynikającymi z budowlanych błędów projektowych i wykonawczych

16. Przy pomocy raportów z badania kamerą termowizyjna można rozwiązywać spory między wykonawca a inwestorem oraz między kupującym a sprzedawcą. Raporty/odpowiednio napisane/ są czytelne nawet dla nieprofesjonalistów.

17. Raporty z badania kamerą termowizyjną mogą stanowić istotny dowód przed sądem w sporach o wady budowlane lub w sporach reklamacyjnych.

18. Jeżeli przy sporządzaniu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku posiłkujemy się wynikami badań kamerą termowizyjną-to taki dokument jest bardzo rzetelny i czytelny dla właściciela nieruchomości czy dla kupującego nieruchomość.

19. Raport z badania budynku kamerą termowizyjną jest bardzo ważnym dokumentem dla kupującego: kupujący widzi to co niewidzialne ludzkim okiem

20. Wyciąg z instrukcji kamery flir:

 wyciag flir